Cer Lipolist

Lokalna radio stanica.

Frekvencije: Lipolist – 90,2 MHz,