Impuls Leposavić

Lokalna radio stanica.

Frekvencije: Leposavić 100,3 MHz,